Waarom

Waarom werken met Bureau Drijfveer?

Het is belangrijk dat u bewust kiest voor samenwerking met een bureau dat bij u past. Daarom geven we u graag inzicht in het ontstaan van Bureau Drijfveer. ‘Bureau’ refereert aan de leerzame tijd die initiatiefnemer Toine Dam heeft ervaring bij de politie. Hier startte hij zijn carrière als agent en nam hij na 16 jaar als inspecteur afscheid. Zowel bij de politie als bij de organisaties waarvoor Toine zich daarna inzette, speelden maatschappelijke ontwikkelingen steeds een grote rol. 

Zijn werkwijze is helder, constructief en open. In samenwerking en samenspraak met betrokkenen denkt hij goedwerkende oplossingen uit én draagt hij zorg voor een goede uitvoering.

Want voor Toine begint het werk pas met het stellen van een uitdaging, waarvan de oplossing echt verrast en wellicht leidt tot nieuwe dromen. Deze uitdaging vormt voor hem de start van een boeiend proces om te komen tot oplossingen die echt het verschil maken. Dit proces is vaak net zo belangrijk en interessant als het uiteindelijke resultaat. ‘Drijfveer’ staat voor de persoonlijke interesse van Toine in de drijfveren van mensen. Waarom doen de mensen de dingen die ze doen? Voor Toine een onuitputtelijke bron van verwondering en inspiratie. In Bureau Drijfveer komen deze uitgangspunten samen en versterken ze elkaar.

Hoe

Hoe verloopt de samenwerking met Bureau Drijfveer?

Samen bepalen we vooraf haalbare en uitdagende resultaten. Daarna start het proces dat we gezamenlijk doorlopen om deze resultaten te behalen. Daarbij zoekt Toine samen met betrokkenen naar integrale, transparante, proactieve en preventieve oplossingen (voor mensen, de organisatie, cultuur, proces en aansturing) en verkennen we nieuwe wegen. We zetten in op innovatie, vernieuwing en het binden en boeien van mensen voor nieuwe werkwijzen en resultaatverantwoordelijkheid. Op praktische wijze brengen we het potentieel van organisaties, teams of personen in beeld en prikkelen én benutten we hun lerend vermogen. Zowel het proces als de oplossing dragen bij aan het versterken van zowel professionals, organisaties als klanten én het besef dat iedereen een verantwoordelijkheid heeft in het geheel.

 

Enkele voorbeelden

Toine werd gevraagd om:

» Het verbeteren van zowel de resultaten als de verhoudingen tussen teams met individuele professionals te verbeteren.
» Het ontwikkelen van een gemeenschappelijke werkwijze voor meerdere (in- en externe) stakeholders in het kader van het bevorderen van de sociale veiligheid.


Het was daarbij vooral de uitdaging om:

» Iedereen te overtuigen van hun individuele bijdrage aan het algemene belang van de organisatie en stil te staan bij het individuele belang, zoals loopbaanplanning en andere persoonlijke ontwikkelmogelijkheden.
» De belangen van alle stakeholders in beeld te brengen en daaruit een gemeenschappelijk belang te formuleren waar iedereen zich in kon vinden.


Toine was gevraagd vanwege zijn:

» Stijl van samenbindend leiderschap.
» Actieve opstelling en maatschappelijke betrokkenheid bij alle stakeholders.


Als ik terug kijk op het project en de samenwerking met Toine in het bijzonder, dan:

» Kijk ik terug op een enthousiaste en voortvarende aanpak van het traject, waarin mensen heel persoonlijk werden betrokken en met veel respect zijn behandeld.
» Door deze werkwijze leerden mensen de belangen van elkaar te zien en daar rekening mee te houden. Toine was daarin vooral de verbindende schakel.


Wat

Wat levert de samenwerking met Bureau Drijfveer op?

» Een gedegen en goed doordacht plan van aanpak, gericht op het behalen van haalbare en uitdagende resultaten;
» Een innovatief, dynamisch en energiek proces dat zowel uw medewerkers als samenwerkingspartners inspireert;
» Concrete, integrale oplossingen met meetbare resultaten;
» Een duurzame verandering, waarbij mensen vanuit hun persoonlijke betrokkenheid blijven werken aan het resultaat.


Enkele voorbeelden:

Als manager en ZZP’er liet ik diverse malen uitkeringsgerechtigden en schoolverlaters deelnemen aan projecten waarvoor ik verantwoordelijk was. Deze leer-werk-vorm maakte dat mensen zich (meer) betrokken voelden, leerden omgaan met (andere) verantwoordelijkheden en bovendien werkervaring opdeden.

 

Klik hier om terug te gaan naar de homepage.